Toffee-kerho

5-9v lapsille

Toiminnanohjauksen ja tunnetaitojen harjoittelua liikunnan keinoin

Annele Wiman (kuva: Linda Holopainen)

Kerho toimii vahvana interventiona, jossa lapsi saa harjoitella aikuisen tuella tunnetaitoja sekä itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen valmiuksia.

Kokemus olemassaolosta ja itsestä rakentuu suhteessa toiseen ihmiseen, mieli kehittyy ja muuttuu suhteessa toisen ihmisen mieleen.

Yhteenkuuluvuus ja toisen silmissä nähdyksi tuleminen ovat perustavaa laatua olevia kokemuksia ja tunteita ihmisenä olemiselle sekä psyykkiselle hyvinvoinnille.

Lisäksi haitalliset tunne-, ajattelu- ja toimintamallit sitovat runsaasti energiaa ja voimavaroja. Kerhon keskiössä on sensitiivinen ohjaaminen, tuki sekä lapsen itsetuntemuksen ja voimavarojen vahvistaminen ja palauttaminen.
Lapsen omien voimavarojen tukeminen voimauttaa lasta eniten.

Samaan aikaan kun työstämme ja autamme lasta uusien toimivampien mallien haltuunotossa, välitämme lapselle erittäin vahvaa turvaa ja hyväksyntää, mikä tukee uuden haltuunottoa. Kehon toimintaan kuuluu omien tunteiden ja tarpeiden tunnistamista, tiedostamista ja säätelyä – erityisesti haasteellisten tunteiden kuuntelua, hyväksyntää ja hallintaa.

Kerhossa lapsen ja aikuisen huomio keskittyy kokonaisuudessaan lasta vahvistavaan vuorovaikutukseen sekä lapsen esiin nostamiin tarpeisiin ja tunteisiin. Tämä on lapsille merkityksellinen, turvaa tuottava sekä hyvinvointia lisäävä kokemus.
Kerhossa lapsi ei ole toiminnan, muutoksen tai opetuksen kohde, vaan aktiivinen toimija. Toiminnan säätely perustuu käytöksen ja tunteiden tiedostamiseen ja lempeän vastuunottoon, aikuisen tuella – eli kanssasäätelyn.
Tunnetilanteita sanallistetaan ratkaisukeskeisesti. Keskeinen ajatus on kasvun asenne ja itsensä johtamisen taidot.
On vaikea säädellä sitä, mitä ei tunnista, millä ei ole nimeä tai mistä ei ole edes havaintoja.

Koulutuksessa käydään läpi tunnekasvatuksen keskeisiä käsitteitä (interventio, mentalisaatio, tunnetuki, vuorovaikutusosaaminen, ei-tietämisen tila, kanssasäätely, ratkaisukeskeinen ajattelu- ja toimintatapa).
Koulutuksen sisältö ja kesto: 2,5-3h (Intervention taustaa ja teoriaa 1h + intervention haltuunotto ja keskustelua koulutuksen sisällöstä 1,5-2h).

Tunteet ja tarpeet ohjaavat käyttäytymistä, ja siksi niiden tunnistaminen ja säätely on erittäin tärkeä taito.

Lisäksi haitalliset tunne-, ajattelu- ja toimintamallit sitovat runsaasti energiaa ja voimavaroja. Kerhon keskiössä on sensitiivinen ohjaaminen, tuki sekä lapsen itsetuntemuksen ja voimavarojen vahvistaminen ja palauttaminen.

  • Lapsen omien voimavarojen tukeminen voimauttaa lasta eniten. 
  • Samaan aikaan kun työstämme ja autamme lasta uusien toimivampien mallien haltuunotossa, välitämme lapselle erittäin vahvaa turvaa ja hyväksyntää, mikä tukee uuden haltuunottoa.
  • Kehon toimintaan kuuluu omien tunteiden ja tarpeiden tunnistamista, tiedostamista ja säätelyä – erityisesti haasteellisten tunteiden kuuntelua, hyväksyntää ja hallintaa.
  • Kerhossa lapsen ja aikuisen huomio keskittyy kokonaisuudessaan lasta vahvistavaan vuorovaikutukseen sekä lapsen esiin nostamiin tarpeisiin ja tunteisiin. Tämä on lapsille merkityksellinen, turvaa tuottava sekä hyvinvointia lisäävä kokemus.
  • Kerhossa lapsi ei ole toiminnan, muutoksen tai opetuksen kohde, vaan aktiivinen toimija. Toiminnan säätely perustuu käytöksen ja tunteiden tiedostamiseen ja lempeän vastuunottoon, aikuisen tuella – eli kanssasäätelyn.
  • Tunnetilanteita sanallistetaan ratkaisukeskeisesti. Keskeinen ajatus on kasvun asenne ja itsensä johtamisen taidot.
  • On vaikea säädellä sitä, mitä ei tunnista, millä ei ole nimeä tai mistä ei ole edes havaintoja.

Koulutuksessa käydään läpi tunnekasvatuksen keskeisiä käsitteitä (interventio, mentalisaatio, tunnetuki, vuorovaikutusosaaminen, ei-tietämisen tila, kanssasäätely, ratkaisukeskeinen ajattelu- ja toimintatapa).

Koulutuksen sisältö ja kesto: 2,5-3h (Intervention taustaa ja teoriaa 1h + intervention haltuunotto ja keskustelua koulutuksen sisällöstä 1,5-2h).

Tilaa luento tai koulutus työyhteisöllenne

Ota yhteyttä ja kerro työyhteisöstänne, ja tulen mielelläni luennoimaan tai kouluttamaan paikan päälle tai myös etänä.