Hyvinvoiva lapsi oppii

Annele Wiman (kuva: Linda Holopainen)
Pidämme toisinaan jopa itsepintaisesti kiinni vanhoista tavoista – vaikka arki tai lasten tarpeet olisivat osoittaneet ne jo toimimattomiksi. Tämä siksi, koska tuttu on turvallista ja uuden opettelu vaatii runsaasti aikaa, ponnisteluja ja energiaa -myös meiltä aikuisilta.

Tieto itsessään ei vielä myöskään muuta meitä tai tapaamme toimia, joten on tärkeää päivittää omaa arjen työkalupakkia toimivilla menetelmillä ja tuoreella tiedolla lasten hyvinvoivasta arjesta – sekä harjoitella uutta toimivampaa arkea pieni askel kerrallaan.

Hyvinvointi on kaiken kasvun, kehityksen ja oppimisen perusta. Hyvinvointitaidot ovat taitoja, jotka auttavat meitä tavoittelemaan ja saavuttamaan merkityksellistä ja hyvää elämää. Koska hyvää elämää voi oppia ja opettaa, olisi tärkeää tietää, millaisia asioita meidän pitää oppia ja opettaa, jotta näitä taitoja karttuisi lapsille jo heidän kasvuvuosinaan. Hyvinvoinnin kierre tarkoittaa sitä, että hyvinvoiva lapsi oppii ja oppiva lapsi voi hyvin.

”Ihmisen hyvinvoinnin kannalta lapsuus on parasta vaikuttamisen aikaa, koska silloin ihminen kehittyy ja kasvaa kiivaimmin ja on ympäristön vaikutuksille altteimmillaan.” (Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen, 2016)

Hyvinvointi rakentuu ennen kaikkea turvan tunteesta. Koska lapsen tärkein turva ja kasvun perusta on aikuinen, olisi tärkeää myös pohtia, miten meidän aikuisten tulisi toimia, jotta jokainen lapsi saisi elämäänsä riittävästi pysyviä, turvallisia ja rakastavia ihmissuhteita.

”Pienen lapsen kohtaama vuorovaikutus ja sen laatu määrittävät sen, miten ja mihin suuntaan aivot alkavat muotoutua.” – aivotutkija Ville Ojanen, 2022

Hyvinvoiva lapsi oppii -koulutus pitää sisällään osallistujien omia toiveita koulutuksen sisällöstä. Koulutus pohjaa kirjan Hyvinvoiva lapsi oppii sisältöön, menetelmiin ja konkretiaan.

Koulutuksen sisältö ja kesto määräytyvät osallistujien toiveiden mukaan. Koulutuksessa sidotaan teoriaan ja tutkimukseen runsaasti konkreettisia esimerkkejä, menetelmiä ja keinoja, mitkä tukevat inklusiivista ja hyvinvoivaa arkea.

Tilaa luento tai koulutus työyhteisöllenne

Ota yhteyttä ja kerro työyhteisöstänne, ja tulen mielelläni luennoimaan tai kouluttamaan paikan päälle tai myös etänä.