5-9v lapsen tunnekartoitus

Jo pienet lapset osaavat kertoa erittäin tarkasti ja jäsentyneesti omista tarpeistaan ja tunteistaan, jos aikuinen asettuu heitä kuuntelemaan arvostaen ja lapseen keskittyen. 

Annele Wiman (kuva: Linda Holopainen)

Kiireisessä arjessa lasten tarpeiden, tunnetilojen ja pienten vuorovaikutukseen houkuttelevien aloitteiden havaitsemiselle ei ole aina riittävästi aikaa, kun arjen suorittaminen painaa päälle. Kävelemme päivittäin ohi lukuisten pienten tarpeiden, jotka edellyttäisivät meidän huomiotamme, läsnäoloamme ja merkityksen antoamme tullakseen kuulluiksi ja nähdyiksi.

Jo pienet lapset osaavat kertoa erittäin tarkasti ja jäsentyneesti omista tarpeistaan ja tunteistaan, jos aikuinen asettuu heitä kuuntelemaan arvostaen ja lapseen keskittyen. Tilanne edellyttää kuitenkin läsnäoloa, herkkyyttä, luottamusta, kunnioitusta ja aitoja tunteita myös aikuiselta, että lapsi saa puhua turvallisesti tunteistaan ja kokemuksistaan.

Koulutuksen päätavoitteet pähkinänkuoressa 

  • Hyvinvointitaitojen tärkein tavoite on, että opimme ilmaisemaan tunteitamme ja tarpeitamme ilman pelkoa, häpeää tai syyllisyyttä. Omista tunteista ja tarpeista puhumista toiselle ihmiselle tulee saada harjoitella jo pienestä pitäen.
  • Vaikeiden asioiden kertominen toiselle ihmiselle tukee eniten hyvinvointia ja mielenterveyttä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa lapsi voi erilaisia tunteita, tuntemuksia, kokemuksia ja ajatuksia purkaa ja käsitellä yhdessä aikuisen kanssa, sen vahvempaa hyvinvoinnin kivijalkaa voimme lapselle rakentaa.
  • Oman kokemuksen jakaminen, toisen ihmisen kannatteleva ja rauhoittava läsnäolo sekä empatian jakaminen ja vastaanottaminen, tuottavat mahdollisuuden oman tunnekokemuksen ymmärtämiseen ja säätelyyn.
  • Suurempi riski hyvinvoinnille on, jos tunne jää vaille sanoja, vaille mahdollisuutta tulla ilmaistuksi.

”Kuuntelemisella ja kuulluksi tulemisella on hämmästyttävä vaikutus. Yhtä hämmästyttävä ja voimakas, kuin niiden puuttumisella.”

– Aivotutkija Ville Ojanen, 2022

Ihminen tarvitsee toista ihmistä pystyäkseen pohtimaan omaa toimintaansa, tunteitaan ja kokemuksiaan.

Kannatteleva kuuntelu toimii samoin kuin lohduttava syli, ja parantaa henkisiä haavoja.

Tunnekartoituksen tavoitteita:

  • Antaa lapselle mahdollisuus tulla kuulluksi ja nähdyksi omista tarpeistaan käsin.
  • Aikuisen lisääntynyt tieto ja tietoisuus lapselle merkityksellisistä tunnekokemuksista, jolloin myös tuki perustuu oikeille asioille ja tiedolle.

 

Koulutuksessa käydään läpi tunnekasvatuksen keskeisiä käsitteitä (mentalisaatio, tunnetuki, tunnepuhe, ei-tietämisen tila, kannatteleva kuuntelu ja kohtaaminen, vuorovaikutusosaaminen, varhainen puuttuminen ja tuki).

Koulutuksen sisältö ja kesto: 2h (Tunnekartoituksen taustaa ja teoriaa 1h + menetelmän haltuunotto sekä keskustelua menetelmästä 1h).

Tilaa luento tai koulutus työyhteisöllenne

Ota yhteyttä ja kerro työyhteisöstänne, ja tulen mielelläni luennoimaan tai kouluttamaan paikan päälle tai myös etänä.